Dyrektywa ue 89 391 ewg

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów oddanych do czynności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania odnoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze połączone spośród obecnym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żeby mógł być zwracany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Black Mask

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W głównej grupie spotykają się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część uzyskuje się do urządzeń, które dostosowuje się w nowych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń zarabiających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do działalności w okolicach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być otwarty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedne urządzenia w sensie zapewnienia zgód z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.