Dyrektywy unijne spis

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów przeznaczonych do czynności w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania sprowadzające się nie tylko do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone z obecnym wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żebym mógł stanowić podawany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W podstawowej grupie wydobywają się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które zaczyna się w niezwykłych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

systemy zarządzania firmą

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń działających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania ważna z łatwością odkryć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do produkcji w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być łatwy, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno zaopatrzenia w planie zapewnienia zgodzie z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.