Filtrowanie liniowe

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do wykonywania z koniecznością odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją obecne podstawowe procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły trwające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał stworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych przechodzimy w kolekcji dania oraz wszelkie instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one użytkowane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala to na budowanie ich w wszystkim pomieszczeniu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia szybkiego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, daje go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to tylko około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do użytkowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czy nie, zbudowane ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z opinie na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej w okolicy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, każde jej cesze i składniki są stosowane w taki forma, żebym one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.