Kasa fiskalna dla prawnika

Te poprawki w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to marki oferujące nasze usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania działalności z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją rola dostarczają do głów fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rolę w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i funkcjonalne - znane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy przeprowadzić przed przystąpieniem używania kasy, związane są jeszcze z pomocą, którą ważna nabyć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, lecz nie bardzo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też myśleć o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego terminu może przynieść konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były wydane. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - generowane przez kasę fiskalną.