Kolposkopia trzebnica

Kolposkop to marka urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na obserwacji powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, więcej w ubiegłym wieku kolposkopia była dosyć niedoceniania oraz traktowana jako badanie ciężkie i ciężkie, a ponadto nieobiektywne. Współcześnie ale można zauważyć diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których stanowienie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie słusznych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop gwarantuje nie tylko bierną obserwację, lecz także diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy jesteśmy do działania ze zmianą faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można dokonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Innowacyjna technologia wykorzystywana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w obecnych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu funkcjonalnymi oraz mocnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może zostać dodatkowo wyposażona w celi cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź zastosowania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.