Odpylacz do trocin

Odpylacze workowe, dzięki wysokiemu wyborowi w twarzy worków filtracyjnych z rozmaitych artykułów a o rozmaitym wymiarze i dużym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i wynoszenie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w każdej gałęzi przemysłu, w jakim stanowi problem z czarnym powietrzem dochodzącym w ciągu przemysłowym.

Niezwykle popularne - filtry modułowe, które traktowane są najczęściej w dziedzinie drzewnej i meblarskiej, znacznie dobra realizują swoją karierę oraz przy odciąganiu różnych sposobów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W przystępnej ofercie mamy również wielkie jednostki modułowe mogące służyć wielkie hale produkcyjne kiedy również słabe odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla niektórych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów określają się całą powierzchnią filtracyjną. Wykorzystywane są do suchych i lekkich pyłów. Odpylacze kasetonowe są wykorzystywane w filtracji przemysłowej o niskich stężeniach pyłów. Z opinii na swoją sieć stanowią ogromną powierzchnię filtracyjną.

Znacznie ważna gama proponowanych odpylaczy gwarantuje nam dobry dobór maszyny do potrzeb konsumenta. Więcej wiadomości o własnej ofercie można przyjąć na lokalnej stronie internetowej lub łącząc się z nami bezpośrednio.

Proponowane przez nas urządzenia odpylające są wygodne w grupie przeciwwybuchowej co świadczy, iż to odpylacz wykonany razem z przepisami zawartymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry płynące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do poznania się z nowoczesnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki swojej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości korzystania różnych formy, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie zarówno w Twojej jednostce zastosowanie i da utrzymać w nim czystość, i w czasie zimy w organizmie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.