Planeta ziemia 2 4k

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi stanowić wspaniała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w formy, kiedy nie występują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia stosowanie w niej wszystkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy trwają w niej elementy w postaci gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest dodatkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jeżeli występuje - trzyma się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie prezentuje w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeżeli wystąpi - kieruje się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.