Srodki gasnicze co to jest

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Przyjmuje się ją jedynie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest ograniczony ciężar praktyczny i w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

http://www.polkas.pl/Pl/przeglady_okresowe_kas_fiskalnych/

Zaleca się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno być wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w odpowiedź z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej wydajne i korzystne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna jedynie w współczesnych miejscach, co do których chowa się pewność, że nie trwają w nich wszyscy. Z ciekawości na głębokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być skomplikowana dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.