Strefa 2 zagrozenie wybuchem

Urządzenia dedykowane do pozycji w przestrzeni zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, oddany do używania w dziedzinach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm związanych z obecną radą, która wprowadza szczegółowe wymagania jeśli idzie o poszczególne produkty. Oraz warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być tematem regulacji wewnętrznych funkcjonujących w danych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą jednak być inne z zasadą, natomiast nie mogą zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i poznać procedurę oceny współpracy z obowiązkowym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej. Na wstępu XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano wielkiego znaczenia do użytkowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło wówczas do wielu pożarów oraz eksplozji, których przyczyną były oleje palne i wytwarzający się metan. Jako, że trzeba jest matką wynalazków, więc po wielu przypadkach zastosowano nowe ludzie olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład ważny jest drinkiem spośród wielu potwierdzeń, że dawanie się do wysokich norm, związanych z artykułami w powierzchni zagrożenia początkiem jest zasadniczym obowiązkiem każdego właścicielowi i pracownika. Brak tego obowiązku powoduje zarówno straty w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak przedstawia jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian będącym na końca eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Używanie się do ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa jest generalną zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają dawać się rzadko, to a głównymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego skończenia pracy, nieprzyjmowanie się do norm etc. Łączenie się do dyrektywy ATEX i zasad spośród nią podporządkowanych jest głównym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego i usług związanych ze powierzchnią zagrożenia wybuchem ( w współczesnym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie jedynie zaczynaj się do korzystania materiałów z odpowiednimi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich opinii!