Wybuch na zagaciu

Mianem wybuchu wybiera się gwałtowne wydzielenie niezliczonych dawce energii. Zjawisko to sprawia ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje to grom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej uczęszczają do nich powierzchni, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, przebiegających w strukturze gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których występują zbyt duże temperatury. Warto wiedzieć, że w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą wywołać eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak jeszcze pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których rezultaty byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a także naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby uniknąć wyżej wymienionym szkodom, należy absolutnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest pomoc przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały opracowane specjalne ustawy, informacje oraz normy, jakich obiektem jest zmniejszenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W środowiskach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo idących w nich mieszkańcom.