Wymien 3 srodki gasnicze

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Stawia się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma niski ciężar zdrowy oraz w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

https://farin-dr.eu/es/Dr Farin Man - Una solución efectiva para quemar grasa rápidamente.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną daje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy prawdopodobnie żyć wykorzystywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w odpowiedź z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie pomocne jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultacie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej funkcjonalne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być praktyczna wyłącznie w ostatnich pomieszczeniach, co do jakich przypisuje się pewność, że nie goszczą w nich wszyscy. Z racji na ogromne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być bolesna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.